Oldal kiválasztása

Felhasználási feltételek

A Felhasználási feltételek tárgyi hatálya

Az alábbiakban közöljük a Cg.09-09-030005 cégjegyzékszámú Hemonapló Korlátolt Felelősségű Társaság (4032 Debrecen, József Attila utca 85.) által üzemeltetett www.hemonaplo.hu honlap és Hemonapló applikációk (beteg app, orvos app) felhasználási feltételeit, melyeket a felhasználók az oldal használatával elfogadnak.

A honlap, applikációk tartalmának felhasználása

A honlapon, applikációkban megjelentetett minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció – ide nem értve a honlap felhasználójának személyes kezelési adatait, továbbá a honlapot, applikációkat használó orvos saját betegeire vonatkozó anonim adatokat – a honlap üzemeltetőjének kizárólagos szellemi tulajdona. Felhasználásukra kizárólag a honlap és az applikációk üzemeltetőjének engedélyével kerülhet sor.

Felelősségkorlátozás

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon, applikációkban található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a honlap, illetve az applikációk karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon, illetve az applikációkban található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az internetes oldalon, applikációkban elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk, ideértve az egyes kezelések adatait, a figyelmeztetéseket, a gyógyszerek adagolására vonatkozó adatokat, stb.) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat! A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon, illetve az applikációkban hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a honlapon, illetve az applikációkban adott legfrissebb tanácsainkat – különösen a biztonságosságra vonatkozó adatlapokat és a honlapon, illetve az applikációkban feltüntetett termékek betegtájékoztatóit – és termékeinket, abból a szempontból, hogy a szándékolt kezelésre és célokra megfelelnek-e. Ha tanácsra vagy útmutatásra van szüksége termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, hogy a lentebb megadott elérhetőségeink valamelyikén lépjen velünk kapcsolatba.

Jelen honlap, illetve applikáció Felhasználói elfogadják, hogy a honlapot, applikációt és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra, applikációra történő belépés, a Honlap vagy applikáció letöltése, vagy a Honlap vagy applikáció használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz, úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon vagy applikációban megjelenő, vagy a honlapon vagy applikáción keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz. Sem az üzemeltetők, sem a honlap és applikációk írásában, létrehozásában és átvitelében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a honlap vagy applikáció megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a honlapra vagy applikációba való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a honlap vagy applikáció használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a honlapon vagy applikációban megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért. Kérjük, ne felejtse el, hogy a megjelentetett információ nem helyettesíti az egészségügyi szakemberek tanácsát, kezelését vagy javaslatait. A gyógyszerek, gyógyhatású készítmények tekintetében kifejezetten javasoljuk, hogy azok használata előtt kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A honlap és az applikációk használata

A Honlap és az applikációk felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

a) a Honlap vagy applikáció látogatása: ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges,

b) a Honlap vagy applikáció használata (tartalom feltöltése, kezeléssel kapcsolatos funkciók használata) regisztrációhoz kötött, amelyet a kezelő orvos kezdeményez, és kötelező megadni a felhasználó e-mail címét, nevét, TAJ számát valamint opcionálisan megadhatók a következő adatok: lakcím, születési dátum, betegséggel kapcsolatos adatok, gondozó intézmény, és kezelőorvos.

A regisztráció, illetve regisztráció véglegesítése során a Felhasználó köteles a regisztrációs lapot a valóságnak megfelelő adatokkal hiánytalanul kitölteni. Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, azokat nem megfelelő formátumban adja me, a regisztrációs folyamatot köteles megismételni mindaddig, amíg a regisztrációs lap teljesen és hiánytalanul kitöltésre nem kerül és tartalma nem ütközik regisztrált Felhasználó egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a jelen Szabályzat tartalmát elfogadja. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával, majd jelszó megadásával, és a Felhasználó visszaállítási biztonsági kód kimentésével jön létre.

A Szolgáltató haladéktalanul értesítést küld a Felhasználónak a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról, egyéb visszaélésről.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek.

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető tartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, továbbá arra, hogy a Szolgáltatást reklám céljára nem használja. Abban az esetben, ha a Szolgáltató tudomást szerez a félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A Szolgáltató a Honlapon vagy applikációban történő regisztrációkor megadott jelszó elfelejtése esetén kizárólag a biztonsági kóddal való fiók visszaállítással ad lehetőséget a Felhasználónak a jelszó pótlására. A visszaállításhoz szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím, illetve a biztonsági kód ismerete. A visszaállítás funkció új jelszó megadására ad lehetőséget a Felhasználónak, a régi jelszót, illetve a biztonsági kódot a Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé senki számára.

A Felhasználó a felhasználói személyes adatokban bekövetkezett változásokat a felhasználói profil oldalon állíthatja be vagy módosíthatja, illetve módosításukat kérelmezheti kezelőorvosánál. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja.

A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Honlap vagy applikáció , a szerverek, a Honlaphoz, applikációkhoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról és applikációkból történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

Adatvédelem

A honlap és az applikációk használói személyes adatainak védelmével kapcsolatos szabályokat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy az üzemeltető egyetért azok tartalmával. Az üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az üzemeltető adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják.

Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben a jelen internetes oldalt elhagyná, úgy a harmadik fél internetes oldalának általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját is gondosan tanulmányozza át a használatot megelőzően.

Felhasználó által közölt tartalmak

A honlap vagy applikáció Felhasználója felelős az általa közzétett információk helyességéért, megbízhatóságáért és jogszerűségéért.

Védjegyek

A honlapon vagy applikációban szereplő minden márkanév vagy védjegy az üzemeltető tulajdona. Ezen védjegyek vagy egyéb anyagok jogosulatlan felhasználása vagy az ezekkel való visszaélés kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegyjog vagy más ipari tulajdonjogok megsértésének számít. A jelen internetes oldalon a Felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a Felhasználó a jelen internetes oldal tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – által biztosítottak mentén bír jogosultsággal!

A weboldal vagy applikáció tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az az internetes oldalon megjelenített jogi oltalom alatt álló szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot avagy engedélyt biztosítana.

Joghatóság és alkalmazandó jog

A Felhasználó az internetes látogatásával elfogadja, hogy a weboldal vagy applikáció használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A felhasználási feltételek módosítása

Fenntartjuk a jogot a jelen általános felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére.